– Video clip: Chửi thề bằng tiếng anh

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 4 minutes.

– Phát hành: X-Team