Unit 4: At the Hotel

– English Conversation – English speaking

– Tình huống giao tiếp

– Rèn luyện kỹ năng phản xạ

– Duration: 4 minutes 09 seconds