– Video clip: Tầm quan trọng của Phát âm tiếng Anh chuẩn – Ms Hoa TOEIC

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 3 minutes 44 seconds.

– Phát hành: Ms. Hoa TOEIC