– Video clip: Cách nhấn trọng âm trong Giao tiếp tiếng Anh P1-Ms Hoa TOEIC

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 4 minutes 51 seconds.

– Phát hành: Ms. Hoa TOEIC