– Video clip: Phát âm tiếng Anh Linking sounds – Ms Hoa TOEIC

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 4 minutes 47 seconds.

– Phát hành: Ms. Hoa TOEIC