– Video clip: Bạn có nghĩ bạn giỏi tiếng anh

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 5 minutes 33 seconds.

– Phát hành: X-Team