– Video clip: Officially missing you – X-Team cover

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 6 minutes 27 seconds.

– Phát hành: X-Team