– Video clip: Từ "lóng" thông dụng trong tiếng Anh

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 6 minutes 04 seconds.

– Phát hành: X-Team