– Video clip: Chào hỏi trong giao tiếp hàng ngày

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 3 minutes 03 seconds.

– Phát hành: X-Team