– Video clip: Tiếng Anh cho ngành luật

– Giao tiếp hằng ngày, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm đơn giản dễ hiểu.

– Duration: 5 minutes 31 seconds

– Phát hành: X-Team