– Lesson 32: The yellow kite is hers

– Giao tiếp hằng ngày đơn giản dành cho các bé từ 4 tuổi và người mới bắt đầu làm quen tiếng Anh

– Duration: 4 minutes 53 seconds