– Lesson 28: Whose dress is it

– Giao tiếp hằng ngày đơn giản dành cho các bé từ 4 tuổi và người mới bắt đầu làm quen tiếng Anh

– Duration: 5 minutes 09 seconds